grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Dokumenti Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji


 

 

Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2019. godinu (05.02.2019.)


Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju za tvrtku Kružni tok (23.01.2019.)

Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju za Autoškolu "Kontakt" (25.03.2019.)


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (24.05.2018.)


Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2018. - 31.12.2018. (01.02.2019.)

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2018. - 31.12.2018. (01.02.2019.)


Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017. (06.02.2018.)

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017. (06.02.2018.)


Godišnji plan rada za 2019. godinu


Godišnji plan rada za 2018. godinu


Godišnji plan rada za 2017. godinu


Godišnje izvješće o radu za 2016.godinu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. g.


Godišnje izvješće o radu za 2015.godinu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. g.


Godišnji plan rada za 2016. godinu


Pravilnik o unutarnjem redu Ureda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (19.12.2012.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (12.09.2013.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (18.06.2015.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (10.01.2017.)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda (29.11.2018.)


Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014.


Procedura zaprimanja računa

Procedure stvaranja obveza

Procedura naplate prihoda

Zahtjev za nabavu roba/usluga/radova

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji