grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Humanitarna pomoć


 

Evidencije/Izvješća

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji vodi evidenciju pravnih osoba na području svoje nadležnosti kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i evidenciju rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Sadržaj i način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 120/15).

 

 

Evidencije

Stalni prikupljatelji humanitarne pomoći

Humanitarne akcije u 2019. godini

Humanitarne akcije u 2018. godini

Humanitarne akcije u 2017. godini

Humanitarne akcije u 2016. godini

 

Izvješća

Stalni prikupljatelji humanitarne pomoći (2018)

Stalni prikupljatelji humanitarne pomoći (2017)

Humanitarne akcije u 2019. godini

Humanitarne akcije u 2018. godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji