grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ispostava Hvar


 

Ispostava Hvar

 

  Voditeljica ispostave: Pera Anić-Matić, dipl. oec.
  Milana Kukurina 2, 21450 Hvar
  021 741 126021 741 126
  021 717 875
  ispostava.hvar@udu-sdz.hr

 

Ispostava Hvar obavlja poslove iz oblasti gospodarstva, turizma, imovinsko-pravnih poslova, poslova opće uprave i društvenih djelatnosti, administrativne i pomoćne poslove te poslove zaprimanja zahtjeva za odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

 

Hvar
Naselja: Brusje, Hvar, Malo Grablje, Milna, Sv. Nedjelja, Velo Grablje i Zaraće

Stari Grad
Naselja: Dol, Rudina, Selca kod Starog Grada, Stari Grad, Vrbanj

Jelsa
Naselja: Gdinj, Gromin Dolac, Humac, Ivan Dolac, Jelsa, Pitve, Poljica, Svirče, Vrboska, Vrisnik, Zastražišće, Zavala

Sućuraj
Naselja: Bogomolje, Sućuraj, Selca kod Bogomolja

 

Podaci o matičnim uredima:


Hvar

  Milana Kukurina 2
  021 741 126021 741 126
  021 741 936
  Matičari: Luči Nižetić, Jasna Plenković
  Radno vrijeme: 7:00-15:00h
  Matično područje: Hvar, Stari Grad, Vrbanj
  maticni.hvar@udu-sdz.hr


Jelsa

  Jelsa 246
  021 761 203021 761 203
  021 761 203
  Matičar: Nikša Bucat
  Radno vrijeme: 7:00-15:00h
  Matično područje: Jelsa, Vrboska, Zastražišće, Gdinj, Bogomolje, Sućuraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji