grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Nabava javna i jednostavna


 

 

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga najma multifunkcionalnih uređaja (30.10.2017.)


Odluka o odabiru (29.09.2017.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (29.09.2017.)

Poziv za dostavom ponude za nabavu računala i monitora (06.09.2017.)

Troškovnik za nabavu računala i monitora


Plan nabave za 2017. godinu (izmjena 16.11.2017.)

Plan nabave za 2017. godinu (izmjena 06.10.2017.)

Plan nabave za 2017. godinu (izmjena 19.06.2017.)

Plan nabave za 2017. godinu


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave (18.07.2017)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (06.09.2017.)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (02.10.2017.)


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (19.06.2017.)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (31.12.2016.)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (30.06.2016.)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (31.12.2015.)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (30.06.2015.)

 

Arhiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji