grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Natječaji


 


06.11.2017.

Rješenje o prijmu u državnu službu - samostalni/a upravni/a referent/ica


03.10.2017.

Poziv na razgovor (za oglas od 22.09.2017.)


03.10.2017.

Opis poslova, podaci o plaći (za oglas od 22.09.2017.)


22.09.2017.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


14.08.2017.

Rješenje o prijmu u državnu službu - viši/a stručni/a referent/ica

Rješenje o prijmu u državnu službu - upravni/a referent/ica


03.08.2017.

Poziv na razgovor (za oglas od 25.07.2017.)


03.08.2017.

Opis poslova, podaci o plaći (za oglas od 25.07.2017.)


25.07.2017.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


30.01.2017.

Poziv na razgovor (za oglas od 11.01.2017.)


30.01.2017.

Opis poslova, podaci o plaći (za oglas od 11.01.2017.)


12.01.2017.

Obavijest o izboru kandidata/kinja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (za javni poziv od 19.12.2016.)


11.01.2017.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

 

 

Arhiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji