grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Odjel za pravne i opće poslove


 

  Voditeljica odjela: Marijana Piteša Goić, dipl. pravnica
  021 300 106021 300 106
  021 300 143
  pravna@udu-sdz.hr


Upravlja radom Odjela, stručno obrađuje najsloženije predmete iz djelokruga Odjela, neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu, rješava u prvom stupnju, te obavlja i druge odgovarajuće i povjerene poslove.

Odjel za potrebe Ureda obavlja sljedeće poslove:

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji