F15 Odjel za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu
grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Odjel za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu


 

  Voditeljica odjela: Nansi Ivanišević, dr. sc.
  021 300 192021 300 192, 021 300 160021 300 160
  021 300 156
  prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr


Obavlja poslove koji se tiču predškolskog odgoja i naobrazbe, prosvjete, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture.


Prosvjeta


Predškolski odgoj (dječji vrtići)

Tablice za predškolske ustanove:

Podaci o ustanovi

Podaci za područne objekte


Osnovno školstvo

Kamo poslije osnovne škole (2019./2020.)


Srednje školstvo


Organizacijski podatci - škole u SDŽ

Temeljem članka 25. stavka 9. podstavak 10. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018), Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinske županiji objavljuje liste (evidencije) zaposlenika osnovnoškolskih ustanova za školsku godinu 2018./2019.,usvojene na sastanku Povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Sindikata hrvatskih učitelja održanom 30.listopada 2018.

Lista organizacijskih viškova zaposlenika OŠ

Lista zaposlenika OŠ na neodređeno nepuno radno vrijeme

Lista zaposlenika OŠ koji žele zamijeniti radno mjesto

Navedene Liste temeljene su na dostavljenim podacima ravnatelja škola te su isti kao stručni rukovoditelji odgovorni za točnost podataka objavljenih na web stranicama Ureda državne uprave.


Djeca s teškoćama


Obrazovanje odraslih

Zahtjev i prilozi zahtjevu za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta – ustanove za obrazovanje odraslihKultura

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu u okviru svoje nadležnosti prati stanje u kulturi na području županije te sukladno posebnim zakonima:


Obrasci se dostavljaju na adresu elektroničke pošte Odjela prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr

X. Smotra turističke kulture – Hvar, listopad 2017.Sport

Temeljem zakona i podzakonskih akata u području sporta Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove i to:


Sportska inspekcija

Nadležnost sportske inspekcije:


Poslovi sportske inspekcije


Sportski inspektor:

  Mario Adamić, dipl.iur.
  021 300 187021 300 187
  sportska-inspekcija@udu-sdz.hr

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji