F15 Odjel za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu
grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Odjel za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu


 

  Voditeljica odjela: Nansi Ivanišević, dr. sc.
  021 300 192021 300 192, 021 300 160021 300 160
  021 300 156
  prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr


Obavlja poslove koji se tiču predškolskog odgoja i naobrazbe, prosvjete, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture.


Prosvjeta


Predškolski odgoj (dječji vrtići)

Tablice za predškolske ustanove:

Podaci o ustanovi

Podaci za područne objekte


Osnovno školstvo

Kamo poslije osnovne škole (2017./2018.)


Srednje školstvo

NAPOMENA:
Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli


Djeca s teškoćama


Obrazovanje odraslih

Zahtjev i prilozi zahtjevu za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta – ustanove za obrazovanje odraslihKultura

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 5. siječnja 2017. godine kojim je određeno uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama (NN 80/11), ovaj Odjel zaprimit će sve obrasce i dostavljenu dokumentaciju za potrebe navedenih postupaka.
Na zahtjev stranke sve akte donijete u postupcima te sve pismena podnositelju zahtjeva dostavit će se elektroničkim putem.
Obrasci se dostavljaju na adresu elektroničke pošte Odjela prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr

Temeljem zakona i podzakonskih akata u području kulture Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove i to:


X. Smotra turističke kulture – Hvar, listopad 2017.Sport

Temeljem zakona i podzakonskih akata u području kulture Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove i to:


Sportska inspekcija

Nadležnost sportske inspekcije:


Poslovi sportske inspekcije


Sportski inspektor:

  Domagoj Goić, dipl.iur.
  021 300 187021 300 187
  sportska-inspekcija@udu-sdz.hr

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji