grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i tehnički poslovi


 

  Voditeljica odjela: Mirela Jukić, mag. prava
  021 300 173021 300 173
  021 300 116
  kadrovska@udu-sdz.hr


Upravlja radom Odjela, stručno obrađuje najsloženije predmete iz djelokruga Odjela, neposredno provodi zakone i druge propise, osigurava njihovu provedbu, rješava u prvom stupnju, organizira i koordinira obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, te obavlja i druge odgovarajuće i povjerene poslove.

Odjel za potrebe Ureda obavlja sljedeće poslove:

 


Besplatna pravna pomoć


Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“ broj 143/2013), počeo je dana 01. veljače 2009. godine s provedbom navedenoga Zakona i postupkom odobravanja zahtjeva za korištenje besplatne pravne pomoći.

Navedenim se Zakonom građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, upravnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, radi ostvarenja određenih prava, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.


Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, osoba koja želi ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć podnosi ispunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći (Obrazac ZOPP) uredu državne uprave u županiji prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Uz Zahtjev se prilaže i izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini te o prihvaćanju materijalne i kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva za istinitost navedenih tvrdnji (Obrazac ZOPP-S). Obrazac ZOPP-S predstavlja sastavni dio zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći.

Osim na stranicama Ureda, navedeni obrasci se mogu preuzeti i neposredno u Sjedištu Ureda te u ispostavama: Hvar, Imotski, Kaštela, Trogir, Makarska, Sinj, Omiš, Supetar, Solin, Vis i Vrgorac.

Dodatna pojašnjenja nalaze se na stranicama Ministarstva pravosuđa www.pravosudje.hr.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom sjedištu Ureda ili ispostavi prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.

Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe.


Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti na kontakt telefone:

Sjedište Ureda u Splitu:   
  
  
  

  021 300 125021 300 125

  021 300 294021 300 294

  pravna-pomoc@udu-sdz.hr

Ispostava Sinj:

  021 821 124021 821 124

Ispostava Vrgorac:

  021 675 000021 675 000

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji