grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Pristup informacijama


 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.     csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.     csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.     csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

 

Sukladno odredbama:

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 85/15)

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji:

Službenica za informiranje: Mirela Jukić, magistra prava

 

Obrasci

 

Zahtjev za pristup informacijama (Ob 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Ob 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Ob 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji