grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Pristup informacijama


 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.     csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.     csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

 

Sukladno odredbama:

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 85/15)

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji:

Službenica za informiranje: Mirela Jukić, magistra prava

 

Obrasci

 

Zahtjev za pristup informacijama (Ob 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Ob 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Ob 4)

 

Dokumenti Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju GK "Ranko Marinković" (16.03.2018.)


Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017. (06.02.2018.)

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017. (06.02.2018.)


Godišnji plan rada za 2018. godinu


Godišnji plan rada za 2017. godinu


Godišnje izvješće o radu za 2016.godinu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. g.


Godišnje izvješće o radu za 2015.godinu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. g.


Godišnji plan rada za 2016. godinu


Pravilnik o unutarnjem redu Ureda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (19.12.2012.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (12.09.2013.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (18.06.2015.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (10.01.2017.)


Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014.


Procedura zaprimanja računa

Procedure stvaranja obveza

Procedura naplate prihoda

Zahtjev za nabavu roba/usluga/radova

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji