grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Služba za imovinsko pravne poslove


 

  Voditeljica službe: Silvana Muscatello, dipl. pravnica
  021 300 152021 300 152
  021 300 084
  imovinska@udu-sdz.hr

Uredovno radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00

Rad sa strankama: ponedjeljak - petak: 8:00 - 13:00

Dnevni odmor traje 30 min. (11:00 - 11:30). Rad šalterskih službi se ne prekida.


Služba za imovinsko pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove iz imovinsko pravne oblasti i to:

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji