grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Služba za zajedničke poslove


 

  Voditelj službe: Nediljka Vuko, dipl. pravnica
  021 300 193021 300 193
  021 300 116
  zajednicki-poslovi@udu-sdz.hr

Uredovno radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00

Rad sa strankama: ponedjeljak - petak: 8:00 - 13:00

Služba za zajedničke poslove obavlja stručne i pravne poslove za potrebe predstojnika, obavlja kadrovske, opće, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, te poslove planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku u Ministarstvu uprave, ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslove javne nabave roba i usluga i ustupanja radova, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

 

Odjel za pravne i opće poslove

  Voditeljica odjela: Marijana Piteša Goić, dipl. pravnica
  021 300 220021 300 220
  021 300 143
  pravna@udu-sdz.hr

 

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i tehnički poslovi

  Voditeljica odjela: Mirela Jukić, mag. prava
  021 300 173021 300 173
  021 300 116
  kadrovska@udu-sdz.hr

 

Odjel za financijske poslove

  Voditeljica odjela: Iva Šimundić, dipl. oec.
  021 300 151021 300 151
  021 300 140
  financije@udu-sdz.hr

 

Odjel za informatiku

  Voditeljica odjela: Anica Grančić, dipl. oec.
  021 300 149021 300 149
  021 300 108
  informatika@udu-sdz.hr

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji